Sagatavošana skolai

Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas (ISMA) vidusskola PREMJERS aicina pirmskolas vecuma bērnus attīstības grupās.

Starptautiskais Bakalaurāts
Middle Years Programme (MYP)

International Baccalaureate (IB) Middle Years Programme (MYP) (IB pamatskolas programma) piedāvā mācības angļu un dzimtajā valodā vidusskolā “Premjers”.

Starptautiskais matemātikas konkurss “Ķengurs”

Vidusskola PREMJERS ir konkursa-spēles „Ķengurs – matemātika visiem” oficiālais organizators Latvijā.

JAUNUMI …skatīt visus

Pasaules ūdens diena
Pasaules teātra dienas priekšvakars
Tematiskā nedēļa “Par zaļo pasauli!”
Mārtiņdienas tirdziņš 2023

KĀPĒC TIEŠI ISMA VIDUSSKOLA “PREMJERS”?


Vai jūs zināt, ka Rīgā pie Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas (ISMA) jau vairākus gadus strādā un attīstās unikāla vidusskola „Premjers”? Tās neparastums izpaužas tajā apstāklī, ka šeit audzēkņi ne tikai pilda skolas uzdevumus un gatavojas izlaiduma eksāmeniem, bet arī plāno iestāties augstskolā, ar kuras pasniedzējiem jau tikušies, apmeklējot sagatavošanas kursus, gatavojas kļūt par studentiem, ar kuriem kopā jau organizējuši un svinējuši atpūtas brīžus. Obligāti gan nav jāiestājas ISMA, tā var būt jebkura cita augstskola, bet ikdienas darba pieredze rāda, ka tomēr visbiežāk vidusskolas „Premjers” beidzēji tomēr izvēlas savu augstskolu, ar kuru jau iepazinušies gan mācību darbā, gan atpūtas brīžos un kura jau kļuvusi tuva. Kāpēc tieši šāda izvēle?

Lai nomierinātu vecāku prātus, varam teikt, ka ISMA vidusskola „Premjers” īsteno 4 vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības programmas. Tā ir akreditēta mācību iestāde, un tās beidzēji saņem Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinātus skolas beigšanas dokumentus, apliecības par 9. klases beigšanu un atestātus par 12. klases beigšanu, kā arī sertifikātus par zināšanu līmeni centralizētajos eksāmenos.

Pirmajā brīdī šķiet, ka mūsu vidusskola ne ar ko neatšķiras no citām vidusskolām. Mācību rezultātu statistika gan rāda, ka vidusskolas „Premjers” beidzēji bez grūtībām iestājas jebkurā augstākajā mācību iestādē (ne tikai Latvijā). Bet tagad par skolas unikalitāti. Sākot ar 2009.gada 1.septembri mācībās notiek divās plūsmās – krievu un latviešu. Mācību process ir veidots tā, ka pedagogi pret audzēkņiem jau no 1.klases izturas kā pret patstāvīgām personībām un topošajiem studentiem.

Lai panāktu šādu attieksmi, katrā klasē ir ne vairāk kā 8-14 skolēni, tas nozīmē, ka ir nodrošināta individuāla pieeja katram no skolēniem. Skolā strādā arī psihologs, kurš veic ne tikai individuālu darbu ar audzēkņiem, bet arī palīdz 1., 5. un 10. klašu skolēniem adaptēties gan klases, gan skolas kolektīvā, skolas vidē. Jebkurš audzēknis ir savu pedagogu acu priekšā, jebkuras problēmas, kuras rodas ar klasesbiedriem (bērni tomēr paliek bērni) vai skolotājiem tiek uzreiz risinātas, ievērojot labvēlīgu un taktisku attieksmi pret visām ieinteresētajām pusēm.

Ja skolēns vēlas iestāties skolā, tam nekad netiek atteikts (piemēram, par sliktām sekmēm kādā no priekšmetiem). Prakse rāda, ka visi jautājumi ir risināmi, tādēļ pedagogi vienmēr ir gatavi palīdzēt. Skolēniem ir iespēja apmeklēt fakultatīvās nodarbības un konsultācijas visos mācību priekšmetos, arī tas palīdz audzēkņiem sasniegt augstu zināšanu līmeni. Tomēr galvenais – skolēna vēlēšanās apgūt nesaprasto un nezināmo.

Otrs svarīgs faktors – tā ir skolā valdošā atmosfēra, kura ir savstarpējas cieņas un uzmanības pilna, laipna un labvēlīga. Skolēnu dzīvi demokrātiski vada Skolas Parlaments, ministrijas, kuras palīdz risināt izglītības, kultūras un citus sev interesējošus jautājumus. Skolā ir radīti visi apstākļi, lai audzēkņi varētu atrast savu ceļu dzīvē un iezīmēt savas nākotnes plānu. Tieši tādēļ vidusskolā „Premjers” ir iespējams apgūt tos priekšmetus, kurus vēlāk varēs turpināt studēt augstskolā ISMA, piemēram, informācijas sistēmas, ekonomiku, menedžmentu, tūrismu, nekustamos īpašumus un dizainu. Vecāko klašu audzēkņi jau skolas solā var novērtēt, cik lielā mērā pareiza ir plānotās nākotnes profesijas izvēle praksē.

Bez mācību darba vidusskolā darbojas vokālā studija un ārpusklases pulciņi sākumskolai, kur audzēkņi var nodarboties savā brīvajā laikā un atklāt savus talantus un spējas. Te savu ieguldījumu dod arī ISMA „Karjeras centrs” un datorprojekta darbs, ar kura palīdzību ir iespējams izpētīt skolēna intereses. Vecāko klašu skolēni apmeklē ISMA sagatavošanas fakultātes nodarbības bez maksas. Vēl vairāk, vidusskolas audzēkņi var mācīties ISMA organizētajos kursos, lai saņemtu profesionālos sertifikātus, kurus izsniedz augstskola: vides dizaina pamati, tūraģenta – menedžera palīgs, viesnīcu biznesa pasākumu un konferenču organizators, bārmenis-oficiants, WEB-lapu un sistēmas administrators. Minētās iespējas palīdz skolas audzēkņiem izvēlēties nākošo profesiju, paplašinot viņu iespējas atrast darbu.

Un beidzot pats galvenais – tie ir vidusskolas „Premjers” pedagogi, 70% no viņiem ir maģistra un doktora grāds specialitātē. Skolā dažus priekšmetus māca ISMA pasniedzēji, kuru profesionālās sagatavotības līmenis ir tik augsts, ka viņi spēj vienlīdz labi strādāt gan ar skolēniem, gan studentiem, jo jau mācību stundās mācību materiāls tiek pasniegts tā, lai sagatavotu audzēkni materiāla apguvei augstskolā. Vidusskola lielo uzmanību pievērš svešvalodu apguvei. Bez angļu un vācu valodas ir iespējams apgūt spāņu, itāļu un franču valodu. Minētās valodas māca pedagogi, kuriem tā ir dzimtā valoda, kuri šeit strādā starptautisko apmaiņas programmu ietvaros. Tas ļauj skolas beidzējiem iestāties un mācīties ārzemju augstskolās, jo valodas problēma nepastāv.

Ņemot vērā to, ka 11. un 12. klasi skolā ir iespējams beigt eksternātā (te gan nepieciešams augsts vidējais zināšanu vērtējums ballēs), jauniešiem paveras plašas iespējas. Visus komponentus saskaitot, – izglītības programmas, fakultatīvās un ārpusklases nodarbības, pedagogu sastāvs un individuālā pieeja – vidusskolā „Premjers” nodrošina audzēkņiem augstu zināšanu līmeni. Tomēr pati galvenā doma, kuru šeit cenšas iznest cauri visam mācību un audzināšanas procesam līdz katram skolēnam, ir – „Tu esi kādā jomā unikāls!” un tas arī izdodas.

Bet kāpēc vidusskolas Premjers absolventi bieži nākošo mācību iestādi – augstskolu – izvēlas ISMA? Atbilde ir vienkārša. Bieži vien Premjers audzēkņu vecāki ir ISMA studenti vai paši ir beiguši ISMA. Mācību process, skolēnu un studentu dzīve ir veidota pēc vieniem un tiem pašiem principiem – augsts profesionālisms, radoša darbība un cieņas, uzticības pilna attieksme vienam pret otru.

MŪSU PRIEKŠROCĪBAS


Vides dizaina pamati
Menedžera-tūrisma aģenta palīgs
Viesnīcu biznesa pasākumu un konferenču organizētājs
Bārmenis-oficiants
Web lapas izveidošana, sistēmu administrators

Angļu valoda – TOEIC
Spāņu valoda – Servantesa institūta sertifikāts (DELE)
Vācu valoda – Gētes institūta sertifikāts

Tirdzniecība
Nekustamie īpašumi
Uzņēmējdarbība
Datortehnoloģijas
Uzņēmējdarbības tiesiskais nodrošinājums
Informācijas sistēmas
Svešvalodas
Kultūra