Skolas vēsture

skolas piektā akreditācija, termiņš – 6 gadi līdz 11.03.2027

2021.gadā

skolas ceturtā akreditācija, termiņš – 6 gadi

2015.gadā

skolas trešā akreditācija, termiņš – 6 gadi

2009.gadā

izsniegtas:

> izglītības programmu licences, termiņš – 10 gadi;

> 4 izglītības programmu akreditācijas lapas ar jauno skolas nosaukumu

> mainīts vidusskolas nosaukums – ISMA vidusskola “PREMJERS”

2008.gadā

akreditētas 4 izglītības programmas,termiņš – 5 gadi 

2004.gadā

vidusskolas otrā akreditācija, termiņš – 6 gadi līdz 31.12.2009. 

2004.gadā

vidusskolas pirmā akreditācija, termiņš – 3 gadi, akreditētas 4 izglītības programmas:

  • Mazākumtautību pamatizglītības programma. /1- 9 kl./ 2. modelis. Programmas kods – 21011121.
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma. Programmas kods: 31011021.
  • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma. Programmas kods: 31013021.
  • Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programma. Programmas kods: 31012021.

2001.gadā

saņemtas 4 izglītības programmu licences. 

2001.gadā

  • saņemta izglītības iestādes reģistrācijas apliecība.
  • Skolas nosaukums – Informācijas sistēmu privātā vidusskola ISPV

2001.gada 17.septembrī

dibināta vidusskola

2000.gadā