Šajā dienā skolā notika vairāki pasākumi dažādām klasēm. 8.klašu skolēni paši gatavoja un vadīja stundas 1.-6.klašu skolēniem par tēmu “Ūdens vērtība”, skolas parlaments organizēja izstādi “Ar un bez ūdens”. 7.-9. klašu skolēniem bija iespēja demonstrēt un paplašināt savas zināšanas erudīcijas spēlē “Ko es zinu par ūdeni?”