Skolas adrese:
Valērijas Seiles 1, 7. korpuss, Rīga, Latvija, LV-1019


Tālruņi:
Skolas direktore Inga Bričinska: +371 67218501, +371 29183617
Direktora vietnieki: +371 67218503
Grāmatvedība: +371 67100545
Prezidents Romans Djakons: +371 67100515


Pieņemšanas laiki:
Skolas direktore (308.kab.):
Otrdienās 9:00 – 12:00, Ceturtdienās 14:00 – 17:00
Direktores vietnieces izglītības jomā (307. kab.):
Pirmdienās 13:30 – 16:30, Trešdienās 9:30 – 10:30, Ceturtdienās 10:00 – 14:00
Direktores vietniece audzināšanas jomā (306. kab.):
Pirmdienās 10:00 – 14:00
E-pasts: skola@isma.lv
Datu aizsardzības speciālists: privacy@isma.lv
Uzņemšanas komisija:
Adrese: Rīga, Valērijas Seiles iela 1, 7. korpuss
Tālrunis: +371 67100607


Rekvizīti
Saņēmējs:
AS “Izglītības nams”
PVN reģ. Nr. 40003508443
Jur.adr.: Rīga, Valērijas Seiles iela 1, 6.korpuss, LV-1019


Saņēmēja iestāde:
AS Luminor Bank
SWIFT: RIKOLV2X
Konta Nr.: LV55RIKO0002010088114

Piezīme: Maksājuma uzdevuma mērķī jānorāda STUDĒJOŠĀ VĀRDS, UZVĀRDS, PERSONAS KODS, MĀCĪBU GADS (par kuru tiek maksāts)
Tālrunis: +371 67100545
E-pasts: gramatvediba@isma.lv

Sazinies ar mums