No 18. līdz 22. martam mūsu skolā norisinājās tematiskā nedēļa “Par zaļo pasauli!”, kuras mērķis bija piesaistīt apkārtējo uzmanību vides problēmām un to risināšanas veidiem.

Šīs nedēļas laikā skolēni piedalījās dažādos radošos projektos un demonstrēja savas zināšanas konkursos un viktorīnās. Ģeogrāfijas stundā skolēni atbildēja uz jautājumiem viktorīnā “Ceļojums uz brīnišķīgo dabas pasauli”, kopā ar ķīmijas skolotāju vārīja ziepes, datorikas stundā veidoja plakātus Scratch vidē, kopā ar dizaina un tehnoloģiju skolotāju organizēja no otrreizējās pārstrādes materiāliem austo groziņu izstādi, matemātikas stundās risināja teksta uzdevumus par zaļu enerģiju. Bet nedēļas kulminācija bija divi pasākumi: Starptautiskais matemātikas konkurss-spēle “Ķengurs 2024” un Pasaules ūdens dienai veltītais erudītu konkurss.