KĀ IEPAZĪT PROFESIJAS?

Nereti priekšstatus par profesijām veido virspusēja informācija, stereotipi vai pat aizspriedumi.
Infografikā ietverti galvenie jautājumu, atbildes uz kuriem Tev palīdzēs iegūt padziļinātu priekšstatu par profesijām.
Izmanto to, lai noskaidrotu, kuras profesijas domātas tieši Tev.

http://www.viaa.gov.lv/files/news/732/infografika01_ka_iepazit_profesiju_150x297mm_screen.pdf