Par skolu

 • 2000.gadā – dibināta vidusskola 
 • 2001.gada 17.septembrī – saņemta izglītības iestādes reģistrācijas apliecība
 • Skolas nosaukums – Informācijas sistēmu privātā vidusskola ISPV
 • 2001.gadā – saņemtas 4 izglītības programmu licences.  
 • 2001.gadā – vidusskolas pirmā akreditācija, termiņš – 3 gadi; akreditētas 4 izglītības programmas:
  • Mazākumtautību pamatizglītības programma. /1- 9 kl./ 2. modelis. Programmas kods - 21011121.
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma. Programmas kods: 31011021.
  • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma. Programmas kods: 31013021.
  • Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programma. Programmas kods: 31012021.
 • 2004.gadā – vidusskolas otrā akreditācija, termiņš – 6 gadi līdz 31.12.2009. 
 • 2004.gadā – akreditētas 4 izglītības programmas,termiņš – 5 gadi 
 • 2008.gadā – mainīts vidusskolas nosaukums – ISMA vidusskola “PREMJERS” 
 • 2008.gadā – izsniegtas:
  • izglītības programmu licences, termiņš – 10 gadi;
  • 4 izglītības programmu akreditācijas lapas ar jauno skolas nosaukumu
 • 2009.gadā – skolas trešā akreditācija, termiņš – 6 gadi
 • 2015.gadā – skolas ceturtā akreditācija, termiņš – 6 gadi
 • 2021.gadā – skolas piektā akreditācija, termiņš – 6 gadi līdz 11.03.2027.