Kā iestāties

Uzņem skolēnus:

 • pirmsskolas vecuma bērnu intelektuālās attīstības grupās (no 5 gadu vecuma)
 • pamatskolā (1 - 9. klasēs)
 • vidusskolā (10 - 12. klasēs)
 • Starptautiskā Bakalaurāta organizācijas pamatizglītības 2. posma izglītības programma (IB MYP) (5. - 9. klasēs)
 • Starptautiskā Bakalaurāta organizācijas vidējās izglītības programma (IB DP) (10. - 11. klasēs)

Nepieciešamie dokumenti:

 • Pamatskola (1. — 9. klase) (Lai iestātos 1. klasē, nepieciešama izziņa par pirmsskolas izglītību)
  • iesniegums (aizpilda uz vietas)
  • iepriekšējā mācību gada liecība
  • personas lieta(no iepriekšējās skolas)
  • medicīniskā karte (no iepriekšējās skolas)
  • potēšanas pase (no iepriekšējās skolas)
  • dzimšanas apliecības kopija
  • 4 fotogrāfijas 3x4
 • Vidusskola (10. — 12. klase)
  • iesniegums (aizpilda uz vietas)
  • izziņa par pamatizglītību
  • atzīmju izraksts (kopija, jāuzrāda oriģināls)
  • iepriekšējā mācību gada liecība (tiem, kas stājas 11. un 12. klasē)
  • personas lieta (no iepriekšējās skolas)
  • medicīniskā karte (no iepriekšējās skolas)
  • potēšanas pase (no iepriekšējās skolas)
  • dzimšanas apliecības kopija
  • pases kopija
  • 4 fotogrāfijas 3х4
 • Starptautiskā Bakalaurāta organizācijas pamatizglītības 2. posma izglītības programma (IB MYP) (5. — 9. klase)
  • iesniegums (aizpilda uz vietas)
  • iepriekšējā mācību gada liecība
  • personas lieta(no iepriekšējās skolas)
  • medicīniskā karte (no iepriekšējās skolas)
  • potēšanas pase (no iepriekšējās skolas)
  • dzimšanas apliecības kopija
  • 4 fotogrāfijas 3x4
  • pretendentiem jānokārto angļu valodas tests. Aicinam vienoties par testa kārtošanas laiku, pa tālruņiem: +371 67218501, +371 26588539, +371 29569515, 24 stundas pirms plānotās testa kārtošanas. Centralizētās testēšanas mērķis ir noteikt angļu valodas prasmju līmeni, lai varētu veiksmīgi apgūt IB MYP programmu.
  • uzņemšanas IB MYP laikā tiek ņemtas vēra rekomendācijas vēstules no mācību iestādēm.
 • Starptautiskā Bakalaurāta organizācijas vidējās izglītības programma (IB DP) (10. — 11. klase)
  • iesniegums (aizpilda uz vietas)
  • iepriekšējā mācību gada liecība
  • personas lieta(no iepriekšējās skolas)
  • medicīniskā karte (no iepriekšējās skolas)
  • potēšanas pase (no iepriekšējās skolas)
  • dzimšanas apliecības kopija
  • 4 fotogrāfijas 3x4
  • pretendentiem jānokārto angļu valodas tests. Aicinam vienoties par testa kārtošanas laiku, pa tālruņiem: +371 67218501, +371 26588539, +371 29569515, 24 stundas pirms plānotās testa kārtošanas. Centralizētās testēšanas mērķis ir noteikt angļu valodas prasmju līmeni, lai varētu veiksmīgi apgūt IB DP programmu.
  • uzņemšanas IB DP laikā tiek ņemtas vēra rekomendācijas vēstules no mācību iestādēm.

Uzņemšanas noteikumi:
Veidojot dažādu novirzienu klases tiek ņemti vērā matemātikas un angļu valodas testu rezultāti.

Uzņemšanas komisija: Lomonosova iela 1, korpuss 7
Tālr.: +371 67218501, 67100607

Transports:

 • autobuss Nr. 18, trolejbuss Nr. 15 (pieturas "Lomonosova iela" un "Lauvas iela")
 • tramvajs Nr. 7 (pieturas "Balvas iela" un "Aiviekstes iela")